Prečo ovečka Vikina v našom logu? Lebo ty si takou Pánovou ovečkou, o ktorú sa Pán Ježiš stará, počúvaj Ho. 'Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.'(Jn 10,27)

Gréckokatolícke spoločenstvo mladých v Košiciach


Piatok, 05. 06. 2020
Stretká sú vždy v stredu po mládežníckej sv. liturgii o 17:00!!!Vytvor novú modlitbu: A takisto platí: ak sa spoja dvaja z vás v modlitbách za akúkoľvek vec,
nebeský Otec ich vypočuje. (Mt 18,19)

Zoznam modlitieb:
Akonáhle sa začíname modliť, Boh začína konať. Buďme teda v modlitbe vytrvalí!

©AMADEL 2006 - 2007